Marc, mir wäerten dech vermëssen

19th June 2023

club logo

Cercle Nautique Echternach
De Cercle Nautique Echternach bedauert de vill ze fréien an iwwerraschenden Doud vu sengem laangjärege Member a Comitésmember


Marc Feltgen


Marc, mir soen dir Merci fir all deen Asaz deens du fir de Veräin gewisen hues. Du waars ëmmer hëllefsbereet an zu all Moment do. Mir wäerten dech vermëssen.